عوامل موثر بر فرآیند پوشش کاری

۲ ـ ۱ ـ جنس فولاد پایه دراین پژوهش سعی شده از فولادی که در صنعت مصرف زیادی دارد استفاده شود . بر این اساس آزمایشات بر روی نمونه هایی از فولاد CK 45 با ترکیبی مطابق جدول ۲ ـ ۱ که از شمش این فولاد تهیه شده ، انجام شد . جدول ۲ ـ ۱ : ترکیب شیمیایی فولاد CK 45 مورد استفاده در پروژه ( درصد متوسط عناصر ) C Si Mn Cr Mo Ni عناصر دیگر ۴۵% ۲۵% ۶۵% ماکزیمم ۴% ماکزیمم ۱% ماکزیمم ۴%‌ ـــ ۲ ـ ۲ ـ مراحل مختلف ایجاد پوشش ۲ ـ ۲ـ ۱ ـ آماده سازی نمونه ها ۲ ـ ۲ـ ۱ ـ ۱ـ تمیز کاری مکانیکی نمونه ها نمونه های فولادی پس از برش توسط کاتر با استفاده از سمبادهای ۶۰ ، ۱۲۰ ، ۲۲۰ ، ۴۰۰ ،  ۸۰۰، ۱۰۰۰ پولیش شدند . این عملیات باید صورتی انجام شود که یک سطح بدون خلل و فرج و یکنواخت ایجاد شود ؛ بگونه ای که در نهایت سطح کاملاً  آینه ای نشود چرا که ایجاد یک پوشش چسبنده بر روی این سطح مشکل می باشد . علت در این است که اتصال پوشش به فلز پایه یک اتصال مکانیکی است نه یک اتصال شیمیایی . از اینرو آینه ای شدن سطح باعث از بین رفتن کامل پستی و بلندهای سطح و چسبندگی ضعیف پوشش  می شود . ۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۲ـ چربی گیری نمونه ها از آنجا که در مراحل مختلف بعنوان مثال تماس نمونه ها با دست هنگام پولیش امکان وجود چربی بر روی سطح قطعات وجود  دارد ، باید چربیها از روی سطح حذف شود . ایجاد یک پوشش از چسبندگی خوب به نحوه زدودن این مواد بستگی دارد . چربیها مانع از فعال شدن سطح نمونه ها در مراحل مختلف اسید شویی ، فعال سازی و پوشش کاری  می شوند . بنابراین در صورت زدوده نشدن کامل این چربی ها پوشش ایجاد شده ، چسبندگی لازم را نداشته و براحتی از روی سطح جدا می شود . در این پروژه  چربی زدایی از طریق قلیاشویی انجام شد . به این صورت که قطعه به مدت ۱۵ دقیقه در محلول g/l 15 سود با دمای oC 70 ـ ۵۰  قرارداده شد و در پایان با آب مقطر شستشو داده شد . پس از اتمام این مراحل نباید هیچگونه چربی بر روی سطح نمونه ها  قرار داشته باشد . یک راه ساده برای مطمئن شدن از تمیز شدن نمونه ها این است که نمونه ها با آب شستشو شوند و وضعیت قرارگرفتن قطرات آب بر روی نمونه ها بررسی شود . اگر آب تمام سطح را تر کند ،  می توان مطمئن شد که سطح نمونه ها بخوبی تمیز شده است و گرنه عملیات چربی گیری را باید تکرار کرد . ۲ ـ ۲ـ ۱ ـ ۳ ـ‌اسید شویی نمونه ها بمنظور برداشتن لایه اکسیدی سطح ، پس از انجام عملیات چربی گیری باید یک مرحله اسید شویی بر روی نمونه ها انجام شود . بطور کلی بدون حذف  این لایه های سطحی ایجاد یک پوشش چسبنده ممکن نیست . در این پروژه اسید شویی نمونه ها با اسید کلیردریک ۳۰% انجام گرفت . برای تهیه اسید کلریدریک ۳۰% می توان ۸۱ میلی لیتر اسید خالص ۳۷% ( اسید کلریدریک Merk ) را با ۱۹ میلی لیتر آب مقطر مخلوط کرد تا اسید ۳۰% بدست آید . باید توجه داشت در حین رقیق کردن اسید حتماً اسید به آب اضافه شود نه آب به اسید ( در صورت اضافه کردن آب به اسید امکان پاشیده شدن آن به اطراف و خطرات ناشی از آن وجود دارد ) . مدت اسید شویی ۳۰ ثانیه و در دمای محیط می باشد . در نهایت نمونه ها با آب مقطر شسته شده و خشک می گردند . ۱۸ صفحه فایل ورد قابل ویرایش

دانلود فایل