کار کردن با BIOS (بایوس)

کار کردن با BIOS (بایوس) کار کردن با BIOS سیستم BIOS شما ( سیستم ورودی / خروجی )نوعی زبان برنامه‌نویسی کامپیوتری، که اثری روی هر تراشه سیستم شما دارد زیرا رابط اساسی بین CPU و دیگر اجزا است. اگر سیستم کامپیوتر شما قدیمی‌تر است، مزایایی برای به سازی BIOS وجود دارد. اگر سیستم کامپیوتر جدید است، شاید  BIOS یک جریان نسبی باشد. بنابراین نگه داشتن به روز دارد BIOS شما بدون توجه به چگونگی سیستم قدیمی شما مهم است. این فصل یک نگاه بسته به BIOS دارد، توضیح این که آن چه هست و این که چگونه شما می‌توانید سیستم BIOSتان را مرتب و به روز بکنید. این فصل این موضوعات را پوشش می‌دهد. یک چشم انداز BIOS و این که آن چه کار می‌کند. جانشین شدن یک BIOS. ترفیع یک BIOS میان نرم‌افزار.  مرتب کردن Award, Phoenix و تنظیمات AMI BIOS..  مکانی که اطلاعات و بازیهای BIOS پیدا می‌شود شما باید دقیقا متوجه شوید که BIOS چه کاری را در سیستم انجام می‌دهید. فهرست مطالب: پاک کردن به سازی pcs. 1 کار کردن با BIOS. 1 چشم‌انداز BIOS. 1 جمع‌آوری اطلاعات درباره BIOS و مادربردش… ۵ پیدا کردن یک BIOS بهینه‌سازی شده. ۶ شرکت سهامی مگاترنرز. ۷ درباره تنظیمات Cmos چطور؟. ۸ به سازیهای فیزیکی BIOS. 10 جرقه بهینه سازیهای Bios. 16 شکل کلی اطلاعات Bios. 18 شکل اصلی یک Bios. 20 شکل یک Award BIOS. 21 تنظیمات BIOS. 21 تنظیمات BIOS Award پیشرفته: ۲۳ شکل یک AMI BIOS. 30 تنظیمات کلی BIOS. 30

دانلود فایل